Osječko i NTL nagrađuju

Raspored izvlačenja dobitnika

Izvlačenje dobitnika odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

  • − 07.07.2021. za prijave od 24.05.2021. do 04.07.2021.

Rezultati izvlačenja

1 X TRAKTORSKA KOSILICA MTD SILVERTRAC
1. Zvonimir Krpić, Grabovac

20 X ŠKARE AKUMUL. ISKRA ZA OREZIVANJE
1. Davor Čeleda, Sarvaš
2. Josip Cajko, Odranski Obrez
3. Milka Rakaric, Topusko
4. David Dorušak, Čaglin
5. Vjerak Hašček, Osijek
6. Darko Čeh, Beli Manastir
7. Ankica Rančić, Osijek
8. Franco Filipović, Osijek
9. Anton Bajus, Popovac
10. Damir Pelin Kisucka, Jelisavac
11. Ivan Kalazić, Kučanci
12. Tatjana Huber, Suhopolje
13. Katica Krajlah, Osijek
14. Dino Dvorski, Osijek
15. Marija Bičanić, Bizovac
16. Antun Vincelj, Durmanec
17. Ivana Mlinarić, Kutina
18. Tomislav Solina, Popovac
19. Emanuel Meštrović, Pleternica
20. Martina Tržić, Našice

20 X AKU BUŠILICA NA AKUMULATOR
1. Krunoslava Kregar, Novi Zagreb
2. Jasmina Matekalo, Slavonski Brod
3. Toni Nikolić, Osijek
4. Ivica Andal, Bilje
5. Alen Kolar, Crnec Rugvički
6. Mirna Prelog-Gudelj, Osijek
7. Natalija Vujnovac, Višnjevac
8. Tomislav Simunovic, Slavonski Brod
9. Marija Zivanic, Velika
10. Petar Pavošević, Osijek
11. Ivan Cosic, Antunovac
12. Darko Žigić, Radikovci
13. Vinko Opačak, Slavonski Brod
14. Zvonko Kocic, Slavonski Šamac
15. Matija Vincelj, Zagreb
16. Danijel Janjić, Osijek
17. Andreja Mezak, Feričanci
18. Dino Zamecnik, Sarvaš
19. Matija Rajčevac, Šag
20. Ivan Meštrović, Pleternica

20 X AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU
1. Dijana Stefanović, Pregrada
2. Franjo Majdandžić, Čepin
3. Sabina Benikovic, Osijek
4. Juraj Pokos, Zagreb
5. Zlatko Kozjak, Zagreb
6. Renata Vrbos, Virovitica
7. Romana Ganzberger, Ivanovac
8. Josip Skoda, Antunovac
9. Branka Ivicic, Antunovac
10. Kristijan Mlinarević, Osijek
11. David Dorušak, Čaglin
12. Stjepan Pozder, Vidovec
13. Željka Ringl Pandurević, Višnjevac
14. Ines Jelić Hunjadi, Branjih Vrh
15. Ivan Paloš, Laslovo
16. Iva Palcok, Marijanci
17. Klara Silović, Osijek
18. Ivan Markić, Josipovac
19. Dino Vuknić, Ivanovac
20. Tomislav Tobijas, Osijek

10 X AKUMULATORSKA PILA ZA GRANE
1. Mato Ivić, Ivanovac
2. Luka Mihaljević, Erdut
3. Vladimir Rakos, Ivanja Reka
4. Danijel Kovač, Osijek
5. Tatjana Bjedov, Osijek
6. Tanja Rožić, Osijek
7. Jelena Sremac, Gunja
8. Zorka Šljivar, Sisak
9. Dragan Lendel, Višnjevac
10. Ivana Runje, Zagreb